slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

ABC sproščanja

Čas, v katerem živimo, je tako bogat z raznimi stresnimi dejavniki, kot le malokateri do sedaj. Zahteve sodobnega, storilnostno naravnanega sveta, visoki standardi pri izobraževanju in na delovnem mestu, vse bolj zahtevne in zapletene družinske razmere, kompleksnejši vzgojni izzivi, hitre, korenite življenjske spremembe, kronične bolezni, raznovrstne izgube in osebne krize.. vse to so le nekateri izvori stresa, ki jim je danes v določenem obdobju svojega življenja izpostavljen malodane vsakdo. Pogosto pa se zgodi, da je vir stresa tudi sama naša osebnostna struktura, naši miselni, čustveni in vedenjski vzorci…

Ob tem pa danes dobro vemo, da je stres eden izmed najpomembnejših patogenih dejavnikov. Stres pomembno znižuje našo življenjsko kvaliteto, zmanjšuje našo učinkovitost in sposobnost spoprijemanja z življenjskimi izzivi, znižuje samopodobo ter povečuje anksioznost. Botruje pa lahko tudi razvoju težjih motenj, kot so depresija, vrsta psihosomatskih obolenj in resne zdravstvene težave visok krvni tlak, koronarna obolenja, padec imunskega sistema negativno vpliva na razvoj in potek vrste kroničnih in akutnih bolezni… ).

Zato je v današnjem času zelo pomembno, da znamo aktivno pristopiti k skrbi za svoje zdravje in psihično blagostanje – tudi z usvajanjem veščin sproščanja. Redno ali občasno sproščanje lahko bistveno zviša našo življenjsko kvaliteto, poveča našo učinkovitost in zadovoljstvo z življenjem ter pomembno zmanjša tveganje za razvoj vrste zdravstvenih težav.

Danes poznamo zelo veliko različnih načinov sproščanja. Od klasičnih tehnik, ki se naslanjajo na zahodni medicinski model, do bolj sodobnih, inovativnih pristopov, ki se povezujejo z vzhodnjaškimi tradicijami.

Izbor tehnik je res velik. Od bolj dolgoročnih in globinski ( kot so med drugim meditacija, joga, progresivna mišična relaksacija (PMR), avtogeni trening) do izrazito enostavnih in kratkotrajnih, ki omogočajo hitro in učinkovito sprostitev v nekaj minutah tako rekoč kadarkoli in kjerkoli (npr. trebušno dihanje, focusing, triminutno sproščanje, sproščanje z geslom…). Pomemben prispevek so dale tudi razne hipnotske tehnike, ki so še posebno uporabne pri obvladovanju kronične bolečine in stresa ob kroničnih boleznih.

Tehnike se razlikujejo glede na kompleksnost. Za nekatere bomo potrebovali več strokovne pomoči, številne pa bomo ob minimalni podpori z lahkoto hitro usvojili in jih tudi sami naprej uspešno prakticirali.

Da pa bi usvojene tehnike potem lahko tudi zares s pridom uporabljali, je zelo pomembno, da spoznamo primerne strategije in načine za uvajanje sproščanja v naš življenjski vsakdan. Še tako dobro orodje ne bo imelo učinka, če ga ne bomo znali uporabljati. Zato je zelo pomembno, da se poleg samih tehnik naučimo tudi njihove smiselne in čim bolj učinkovite uporabe.

Pri tem je pomembno ustrezno poznavanje raznovrstnih tehnik in oblikovanje realističnih predstav o učinkih sproščanja. Velikega pomena je tudi individualizacija pristopa k sproščanju. Ljudje se osebnostno zelo razlikujemo po tem, katere tehnike nam bodo ustrezale – in katere ne. Zato je pri sami implementaciji sproščanja v vsakdanje življenje zelo pomembno, da oblikujemo naš lastni profil sprostitvenih strategij ter individualiziran način uporabe sprostitvenih dejavnosti, ki bo ustrezal našemu življenjskemu tempu. Če se bodo izbrani načini preveč razlikovali od naših osebnih preferenc ali od našega življenjskega stila, jih na dolgi rok ne bomo uporabljali – in še tako dobre tehnike bodo ostale mrtev kapital.

Delavnica ABC sproščanja je namenjena vsem, ki si želite aktivno in učinkovito pristopiti k zmanjševanju nivoja stresa v življenju ter k dvigu življenjske kvalitete. Zanimiva je tako za laike, ki si želite spoznati različne priznane pristope k sproščanju, pa tudi za strokovnjake, ki delate z ljudmi in bi želeli repertoar svojih znanj razširiti s paleto sprostitvenih tehnik (za psihologe, terapevte, učitelje, vodje timov, zdravstveno osebje… ).

Na delavnici spoznamo vrsto zelo različnih sprostitvenih tehnik. Seznanimo se z njihovimi prednostmi in slabostmi ter z najbolj priporočljivimi načini uporabe. Spoznamo pomembne elemente, ki prispevajo k osebni ustreznosti posameznih tehnik in razvijemo individualiziran profil sproščanja. Spoznamo pa tudi vrsto motivacijskih strategij in tehnik, ki vzpodbujajo implementacijo tehnik in njihovo kontinuirano prakticiranje v vsakdanjem življenju.

Na interaktiven, zanimiv in življenjski način se seznamimo z različnimi tehnikami, kot so progresivna mišična relaksacija (PMR), avtogeni trening, trebušno dihanje, vizualizacije, različne tehnike iz konteksta čuječnosti (mindfulness), focusing, hitro triminutno sproščanje, sproščanje z geslom, razne hipnotske tehnike, zavestno gibanje… Nabor tehnik, ki se jih učimo, se lahko razlikuje tudi glede na predznanja, želje in potrebe udeležencev.

Teoretično znanje se prepleta z izkustvenim delom. Poudarek je na individualiziranem pristopu in na spodbujanju uporabnosti konkretnih tehnik za posameznikovo vsakdanje življenje.

Po udeležbi na delavnici boste:

  • osvojili repertoar različnih sprostitvenih tehnik,
  • spoznali principe učinkovitega sproščanja in implementacije le tega v vsakdanje življenje,
  •  znižali nivo vsakdanjega stresa,
  • zvišali vašo učinkovitost in izboljšali upravljanje s časom,
  • povečali doživljanje sreče in zadovoljstva v življenju
  • spoznali ljudi, s podobnimi cilji in s sorodnim načinom razmišljanja