slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Skupine

Delo v skupini pomeni svojevrstno izkušnjo. Izkušnje drugih, njihove zgodbe, doživetja in reakcije nas bogatijo in nam pomagajo, da pri sebi odkrivamo »slepe pege« naše vsebine, za katere nismo vedeli, da so v nas. Skupina pa nam nudi tudi svojevrstno priložnost za to, da se s svojimi težavami soočimo v sprejemajočem, varnem in konstruktivnem okolju. Pogosto postane skupina prostor, kjer dobimo priložnost za tako imenovano »reparativno izkušnjo«.

Skupine, ki jih vodim, so običajno tematske, posvečene določeni tematiki ali težavi. Tako da moč skupine ciljano uporabimo kot terapevtsko sredstvo pri tej problematiki.

Tako npr. pri skupinah za obvladovanje socialne anksioznosti udeleženci dobijo možnost za vadbo konkretnih socialnih veščin, za izpostavljanje in učenje veščin obvladovanja anksioznosti v socialnih situacijah, pripravimo lahko manjše nastope pred skupino ipd. Odvisno pač od konkretnih težav, želja in potreb udeležencev.

Velik poudarek je na zaupnosti, varnosti in spoštljivem odnosu.

Delo v skupini je izrazito bogata in večnivojska izkušnja. Odprejo se nam novi pogledi – na nas in na naše soljudi, običajno pa tudi na našo preteklost in prihodnost.

Vselej stremimo tudi k temu, da se dragocene medosebne vezi, ki so jih udeleženci stkali tekom delavnic ali skupin vzdržujejo tudi naprej.

O naslednjih terminih skupin si več preberite na Aktualno