slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Predavanja

Predavanja so v prvi vrsti namenjena temu, da slušateljem posredujejo določene informacije. Ker pa sem globok prepričana, da so informacije, ki jih ne osmislimo za naše življenje, mrtev, neuporaben kapital, stremim k temu, da so moja predavanja kolikor je mogoče interaktivna, povezana z vsakdanjim življenjem in praktično naravnana. Zapletene teoretične koncepte skušam približati na razumljiv, sproščen način. Zame pomeni uspešno predavanje, če vas vzpodbudi k razmišljanju in motivira za razvijanje pozitivnih vidikov v vas in vaši okolici.

Veliko mojih predavanj je v bistvu skrajšanih povzetkov delavnic, ki jih pripravljam. Pogost se bo zgodilo, da boste potem, ko se boste o neki vsebini informirali na kakšnem izmed mojih predavanj, začutili željo, da bi te vsebine bolj usvojili za svoje življenje in da bi se udeležili delavnice na sorodno temo. Morda pa boste začutili željo, da bi svoje vsebine razvijali bolj poglobljeno v individualnem osebnem delu..

Iz predavanj boste odšli bogatejši za mnoge ideje, predvsem pa optimistični in pozitivno naravnani z veliko idejami za konkretne pozitivne spremembe v vašem življenju.

O naslednjih terminih predavanj si več preberite na Aktualno