slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Pozitivni miselni slog

Pozitivni miselni slog – moj vodnik do uspeha – o pozitivnem notranjem govoru, ki omogoča uspešno obvladovanje življenjskih izzivov. Znanstvena dognanja o tem, kako lahko sebi in otrokom pomagamo ustvariti notranje pogoje za doseganje uspeha in zadovoljstva v življenju.

Naš notranji govor določa naše doživljanje sveta in kako se nanj odzivamo. Če je naš notranji glas kritičen ali nas celo ponižuje, se težko lotimo novih nalog, kar onemogoča priložnosti za učenje in napredek.
V delavnici se opiram na dognanja C. Dweck in njene skupine ter drugih avtorjev, ki jih integriram s principi čuječnosti. Spoznali boste pomen notranjega govora, kako pomembno določa naše doživljanje in odzivanje. Izvedeli boste, kako se notranji govor oblikuje in kako lahko pri otroku oblikujete tak notranji govor, ki bo otroka podpiral in ga hrabril od znotraj.

Na delavnici se boste naučili konkretnih strategij in načinov za vzpodbuden notranji govor, temelj za dolgoročno rast in uspeh.

Na delavnici bomo odgovorili na vprašanja:
Zakaj so eni otroci uspešnejši od drugih?
Ali lahko pomagam mojemu otroku, da bo bolj uspešen in zadovoljen?
Kako lahko motivirate otroka, da se bo lotil raziskovanja in učenja?
Kako usposobite otroka, da se ne bo bal napak, temveč se iz njih učil?
Kako pri otroku oblikujete notranji govor, s katerim si bo gradil dobro samopodobo?

Delavnica, ki motivira za učenje…