slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Medicinska hipnoza in delo v transu

Trans pomeni spremenjeno stanje zavesti. Neko podobno spremembo zavesti poznamo vsi iz našega vsakdanjega življenja – recimo tik preden zaspimo. V tovrstnih, spremenjenih stanjih zavesti se meja med našim zavestnim in nezavednim rahlja. Tako se poveča naša sugestibilnost in dostop do polzavednih in nezavednih vsebin.

V okviru psihoterapevtske obravnave lahko induciramo (sprožamo) tovrstna stanja spremenjene zavesti, da bi z vključitvijo kapacitet klientovega nezavednega vzpodbudili želene spremembe v posameznikovem doživljanju in življenju.

Za spodbujanje in vzdrževanje terapevtskih učinkov je zelo koristna tudi tehnika avtohipnoze, ki jo po mojih izkušnjah klienti običajno zelo hitro usvojijo in s pridom uporabljajo.

Hipnotske sugestije oz. sugestije v transu so lahko zelo učinkovite v številnih situacijah: npr. pri oblikovanju motivacije in ciljne orientacije, zmanjševanju anksioznosti, depresiji, žalovanju, ločitvi, težavah ob neplodnosti odlični rezultati so tudi pri raznih oblikah zasvojenosti, izgubi teže in nespečnosti.