slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Razvijanje samopodobe in samospoštovanja

Samopodoba je sistem predstav, ki jih imamo o sebi. Samospoštovanje pa je, kako te predstave pri sebi ovrednotimo. Zdrava samopodoba in dobro samospoštovanje sta naš najboljši psihosocialni imunski sistem. Hkrati pa nas slaba samopodoba in nizko samospoštovanje močno ovirata pri razvijanju naših potencialov in zadovoljstva v življenju ter predstavljata zelo resen dejavnik za razvoj kliničnih težav n področju mentalnega zdravja.

Program razvijanje samopodobe in samospoštovanja je namenjen vsem, ki si želijo na konkreten in aktiven način zakorakati na pot razvijanja boljše samopodobe in samospoštovanja.

V varnem vzdušju majhne (ca. 8 oseb), zaupne skupine zaprtega tipa, se bomo na poglobljen in oseben način spoznavali z našo samopodobo in samospoštovanjem, osvetljevali bomo njune izvore ter se predvsem spoznali s številnimi konkretnimi in praktično uporabnimi načini ter tehnikami, s katerimi si lahko v vsakdanjem življenju na preprost in učinkovit način pomagamo pri razvijanju bolj pozitivne samopodobe in samospoštovanja pri nas in naših bližnjih.

Delo v skupini je interaktivno, sproščeno, zabavno in dinamično. Veliko je vaj in praktičnih elementov. Fokus dela je na osebnih zgodbah in individualnih potrebah posameznika.

Zaprt tip skupine pomeni, da se tekom programa več ne priključujejo novi člani in da skupina ostane v stalni zasedbi do konca. To omogoča vzpostavljanje tesnih, poglobljenih odnosov med posamezniki. Prav ti odnosi postanejo tekom skupine eden izmed ključnih terapevtskih dejavnikov.

Po udeležbi na skupini boste:

  • vas in vaše življenje prepoznavali v bolj pozitivni luči,
  • vzpostavili bolj sprejemajoč odnos do sebe,
  • prepoznali vaše kvalitete in jih znali zaživeti,
  • vzpostavili več življenjskega optimizma ter pozitivne življenjske naravnanosti pri vas in vaših bližnjih,
  • razpolagali z vrsto konkretnih načinov za vzdrževanje in razvijanje pozitivne samopodobe, ki jih boste lahko posredovali naprej.