slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Čustva – ključ do sreče

Čustva – ključ do sreče – o vzgoji čustvene pismenosti. Kaj je čustvena pismenost, zakaj je pomembna in kako jo razvijamo?

Čustvena pismenost oz. kompetentnost je ena izmed ključnih socialnih veščin, ki se nanaša na sposobnost ustreznega prepoznavanja, razumevanja in odzivanja na čustvena stanja pri sebi in drugih. (Goleman, ***) V zadnjih desetletjih se je nabralo vse več dokazov, da je prav ta sposobnost neločljivo povezana z uspešnostjo – tako v poslovnem, kot v osebnem smislu. Potrebujemo jo za grajenje uspešnih odnosov, za konstruktivno sodelovanje z drugimi ter za zadovoljno, izpolnjujoče življenje. Če torej želite otroka usposobiti, da bo lahko sodeloval v delovnem okolju, gradil uspešne, trajne bližnje odnose ter živel srečno življenje ni dovolj le, da podpirate razvoj njegovega umskega dela. Brez ustrezne čustvene kompetentnosti je intelekt zgolj mrtev kapital. Neredko celo ovira pri tem, da zaživimo harmonično, povezano življenje.
Bi zaživeli
Na srečo se je pokazalo, da čustvena pismenost ni prirojen privilegij, temveč veščina, ki jo lahko razvijamo. Znanstveniki so na osnovi raziskav razvili konkretne strategije, s katerimi lahko razvijamo čudovito sposobnost čustvene pismenosti – že pri otrocih. Seveda pa bo čustveno opismenjevanje vašega otroka podprlo tudi razvoj emocionalne kompetentnosti pri vas samih in poglobilo vaše odnose.

Na delavnici bomo odgovorili na vprašanja:
Zakaj nam čustva naših otrok včasih povzročajo stiske in težave?
Kako se ustrezno odzovete na otrokovo čustvovanje?
Ali je z mojim otrokom vse v redu, če je čustven?
Zakaj potlačevanje čustev ni dobra strategija?
Kako pomagam otroku, da prepozna svoja čustva?
Kako otroka opremim, da bo znal ustrezno tolmačiti čustva drugih?
Kako naj naučim otroka da se bo ustrezno odzival na svoja čustva in na čustva drugih?

Delavnica, ki notranje bogati in odpira dostop do globje povezanosti…