slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Razvijanje potencialov za partnerstvo

Bližina, intimna povezanost in partnerski odnos so stvari, po katerih kot človeška bitja velikokrat globoko hrepenimo. Dober in zadovoljujoč partnerski odnos se pogosto povezuje z občutkom izpolnjenosti in doživljanjem kvalitete življenja. Zdi pa se, da se nam v našem kompleksnem in hitrem svetu vzpostavljanje in vzdrževanje zadovoljujočih partnerskih odnosov pogosto izmika.

Zadovoljujoč partnerski odnos je lahko vir notranje moči, psihičnega zdravja in stabilnosti v življenju. Hkrati pa lahko nezadovoljujoč odnos ali ponavljajoče se težave pri vzpostavljanju trajnejših partnerskih odnosov predstavljajo izvor mnogih notranjih stisk in so lahko resen dejavnik razvoja težav na področju psihičnega zdravja (npr. depresije).

Program Razvijanje potencialov za partnerstvo je namenjen tistim, ki želijo izboljšati svoje vzpostavljanje in vzdrževanje zadovoljujočih partnerskih odnosov.

V varnem vzdušju majhne (cca. 8 oseb), zaupne skupine zaprtega tipa se bomo na poglobljen način ukvarjali s prepoznavanjem naših vzorcev na področju partnerstva. Osvetljevali bomo njihove izvore(naša primarna družina, pretekle izkušnje, družbeni stereotipi … ). Prepoznavali bomo vlogo teh vzorcev v našem dosedanjem življenju, razmišljali, v kolikšni meri nam še odgovarjajo, ter jih preoblikovali tako, da nas bodo bolj podpirali pri vzpostavljanju takšnih partnerskih odnosov, kot si jih želimo. Spoznavali bomo pomen naše samopodobe za vzpostavljanje in vzdrževanje zadovoljujočih partnerskih odnosov ter s konkretnimi tehnikami in vajami razvijali tiste vidike samopodobe, ki nas pri tem lahko najbolj podprejo. Ključna pri partnerstvu je komunikacija. Zato bomo spoznavali in usvajali tudi konkretne komunikacijske veščine, ki so pomembne v posameznih fazah partnerskega odnosa – od vzpostavljanja do zrelega in stabilnega partnerstva.

Delo v skupini je interaktivno, sproščeno, zabavno in dinamično. Veliko je vaj in praktičnih elementov. Fokus dela je na osebnih zgodbah in individualnih potrebah posameznika.

Zaprt tip skupine pomeni, da se tekom programa več ne priključujejo novi člani in da skupina ostane v stalni zasedbi do konca. To omogoča vzpostavljanje tesnih, poglobljenih odnosov med posamezniki. Prav ti odnosi postanejo tekom skupine eden izmed ključnih terapevtskih dejavnikov.

Dobili boste priložnost in vzpodbudo za razširjanje vašega miselnega okvirja ter za preizkušanje vrste novih idej in možnosti.

Po udeležbi boste:

  • bolj motivirani in opogumljeni za vzpostavljanje in vzdrževanje zadovoljujočih partnerskih odnosov,
  • lažje in bolj učinkovito boste vzpostavljali in vzdrževali zadovoljujoče partnerske odnose (opremljeni s konkretnimi strategijami in veščinami za to),
  • imeli realnejše predstave o partnerstvu,
  • bolje razumeli vas, vašega partnerja in vajin odnos,
  • učinkovitejše reševali partnerske konflikte,
  • doživljali več zadovoljstva v partnerskem življenju.