slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Svetovanje

Življenje nas postavlja pred različne izzive. Večino izzivov zelo uspešno obvladujemo in premagujemo sami, z našimi lastnimi viri: našimi sposobnostmi, znanji, izkušnjami, ob pomoči družine, prijateljev, znancev..

Včasih pa se zgodi, da ti običajni viri ne zadostujejo. Lahko se nam zgodi, da iz tega ali onega razloga ne najdemo poti iz določenih življenjskih situacij, v katere se čutimo ujete. Zgodi se, da nas nove, nepričakovane življenjske situacije preplavijo do te mere, da ne znamo najti poti naprej. Morda pa se nam zgolj zdi, da bi se kakšne situacije dalo obvladovati in reševati bolj uspešno in zadovoljujoče, kot to trenutno počnemo sami.

Tedaj je dobro, da si poiščemo pomoč usposobljenega strokovnjaka. V varnem, zaupnem okolju se boste spet ujeli. Pomagala vam bom, da boste prepoznali tiste vzorce v vašem življenju, ki za vas niso funkcionalni. Predvsem pa vam bom pomagala prepoznati in aktivirati vaše vire, da jih boste lahko uporabljali pri doseganju tistih stvari v življenju, ki si jih želite.

Krize v življenju so običajen pojav. Vsi se soočamo z njimi. Povezane so s stisko in trpljenjem. Hkrati pa predstavljajo tudi priložnost za rast. Spodbujajo nas in nam odpirajo vrata, da nekaj v našem življenju spremenimo. Tako so po eni strani grožnja, po drugi strani pa priložnost za rast.

V procesu psihoterapevtskega svetovanja se boste naučili prepoznavati vzorce v življenju, ki vas onesposabljajo in onesrečujejo, hkrati pa boste spoznali vrsto zelo konkretnih, enostavnih in uporabnih strategij, s katerimi si boste tudi v prihodnje lahko na konstruktiven način pomagali pri obvladovanju zahtevnejših življenjskih situacij.