slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Razvijanje samopodobe in samospoštovanja

Ste pogosto v zadregi? Se vam zdi, da imajo drugi vedno prednost pred vami in da v življenju nekako ostajate zadaj? Se močno sekirate zaradi vsake najmanjše napakice? Se obremenjujete z neštetimi podrobnostmi in skrbite, da bo vse popolno? Zelo slabo prenašate kritiko in nestrinjanje ter imate močne občutke sramu in krivde ob vsakem najmanjšem neuspehu? Napredovanja, priložnosti v službi pa prepuščate drugim, saj menite, da zanje tako ali tako niste dovolj sposobni? Konfliktom se izogibate in potem nenadoma izbruhnete kot lonec pod pritiskom?

To je nekaj znakov, da bi bilo dobro razmisliti o vaši samopodobi in samospoštovanju. Naša samopodoba in samospoštovanje pomembno vplivata prav na vse vidike našega življenja in v veliki meri določata, kako zadovoljno, izpolnjeno in samouresničujoče življenje bomo živeli. Skozi pritiske sodobne družbe, pa tudi skozi določene, včasih zelo popularne, pa tudi kulturno in zgodovinsko pogojene vzgojne pristope se nam lahko zgodi, da razvijemo slabo ali nezadovoljivo samopodobo in nizko samospoštovanje. To je povezano z številnimi osebnimi stiskami, pomembno znižano kvaliteto življenja in lahko pod nekaterimi pogoji pripelje tudi do resnih kliničnih slik (npr. depresija). Zato je pomembno, da izstopimo iz začaranega kroga slabe samopodobe in nizkega samospoštovanja.

V predavanju predstavim značilnosti dobre in slabe samopodobe ter na enostaven in razumljiv način razložim njun kompleksen vpliv na naše življenje. Osvetlimo zakonitosti razvoja samopodobe ter izpostavimo ključne pozitivne in negativne dejavnike pri oblikovanju zdrave samopodobe. Ta del bo še posebno zanimiv za starše, saj bodo dobili veliko konkretnih in praktično uporabnih informacij, kako lahko svojega otroka podprejo, da se bosta njegova samopodoba in samospoštovanje oblikovala na pozitiven način.

Običajno se tovrstnih predavanj udeležimo z željo, da bi izboljšali našo samopodobo in samospoštovanje. Zato v predavanju predstavim principe razvijanja samopodobe in samospoštovanja skozi celotno življenjsko obdobje. Tako boste spoznali vrsto konkretnih, enostavnih, življenjskih in praktično uporabnih načinov, s katerimi lahko podprete sebe in svoje bližnje pri oblikovanju bolj pozitivne samopodobe in kvalitetnejšega, zadovoljnejšega življenja. Spoznali pa boste tudi nekaj načinov, s katerimi se razvijanja samopodobe lotimo v strokovnem psihoterapevtskem procesu.

Po udeležbi boste:

  • razumeli vpliv pozitivne in negativne samopodobe na različne vidike našega življenja,
  • poznali nekatere pozitivne in negativne dejavnike pri razvoju samopodobe v vzgoji otrok,
  • poznali načine razvijanja pozitivne samopodobe in samospoštovanja,
  • motivirani za bolj pozitiven pogled na vas in na vaše bližnje,
  • dobili veliko konkretnih, enostavnih in praktično uporabnih idej, kako si lahko pomagate pri razvijanju samopodobe,
  • dobili informacije, kako se lahko razvijanja pozitivne samopodobe lotite v strokovnem kontekstu.