slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Koliko časa traja psihoterapija?

Trajanje psihoterapevtske obravnave je zelo različno. Odvisno je od interakcije večih dejavnikov – npr. od zahtevnosti in kompleksnosti težav, pa od vaših osebnostnih značilnosti in preteklih izkušenj, od podpore, ki jo imate v vašem okolju.. Predvsem pa je v veliki meri povezano tudi z vašim osebnim angažmajem pri psihoterapevtskem procesu – bolj kot se boste pripravljeni angažirati, sodelovati, preizkušati razne predloge za domače delo (t. im. domače naloge), hitreje bo proces napredoval.

Običajno se pokažejo prvi znaki izboljšanja precej hitro – pogosto že po nekaj seansah. Po tem začetnem izboljšanju pa pride obdobje bolj kontinuiranega dela, ko prihaja do bolj postopnih in sčasoma tudi do bolj trajnih sprememb. To obdobje pa lahko traja od nekaj do več mesecev.

Psihoterapevtski oz. svetovalni proces se zaključi, ko dosežete želeno izboljšanje, cilje, ki ste si jih zadali oz. ko imate občutek, da terapevtske podpore več ne potrebujete in da boste zmogli sami.

Ko se odločate za začetek psihoterapevtskega procesa pa je vsekakor dobro, da ga načrtujete vsaj za kakšna dobra dva ali tri mesece. PO tem obdobju običajno naredimo evalvacijo, pogledamo, kje smo in kaj bi bilo še potrebno narediti oz. kako bi bilo smiselno proces zaključiti, če se odločimo za to.

V povprečju psihoterapevtski procesi trajajo nekje med 6 in 10 mesecev. Vendar je to zgolj povprečje. Pri motnjah anksioznega spektra, kot je recimo socialna fobija, ali razne specifične fobije, pogosto dosežemo bistveno izboljšanje že nekje po 16 srečanjih, pri nekaterih življenjskih krizah še hitreje, pogosto pa šele daljše, večmesečno psihoterapevtsko delo in podpora obrodi dolgoročne in stabilne sadove. Trajanje je torej zelo relativno in odvisno od posameznega primera. Vendar pa običajno lahko damo neko zelo grobo okvirno oceno trajanja v prvih nekaj srečanjih.