slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Raziskovalno delo

S psihoterapijo se ukvarjam tudi raziskovalno. Moj prvi resnejši empirični raziskovalni projekt na področju psihoterapije je bil na temo evalvacije učinkov psihoterapije. V tem projektu sem za slovenski prostor priredila enostaven in praktično uporaben vprašalnik OQ-45,2 (Outcome Questionnaire) (Wells, Burlingame, Lambert, Hoag in Hope, 2004). Ta inštrument ob replicirani uporabi omogoča enostavno sledenje psihoterapevtskega procesa in merjenje učinka psihoterapije. Psihometrične karakteristike slovenskega prevoda inštrumenta so dobre, tako da je slovenski psihoterapevtski prostor z oq-45 dobil kredibilen inštrument za evalvacijo psihoterapevtskega procesa. Sodelovala sem še v drugih raziskovalnih projektih iz področja psihoterapije.

Trenutno pa delam na projektu na temo raziskovanja psihoterapevtovega osebnostnega in strokovnega razvoja. Projekt poteka v okviru Collaborative Research network (CRN) Society for Psychotherapy Research (SPR). V projektu bom osvetlila situacijo na področju kontinuiranega razvoja psihoterapevtov v našem prostoru v primerjavi s svetovnim ter skušala elaborirati smernice za optimizacijo kontinuiranega razvoja psihoterapevtov pri nas.

Osnova projekta je mednarodni vprašalnik Development of Psychotherapists Common Core Questionnaire (DPCCQ).

Projekt je empirične narave. Da bi ga lahko izpeljali, potrebujem čim več podatkov o posameznikih, ki se v našem prostoru ukvarjajo s psihoterapijo in svetovanjem. Zato vse, ki se v strokovnem kontekstu ukvarjate s psihoterapijo ali svetovanjem, bodisi kot študenti/edukanti ali pa kot izkušeni terapevti (torej neodvisno od združenja, diplome, certifikata ) vabim, da prispevate svoj delček pri osvetljevanju situacije v slovenskem psihoterapevtskem prostoru in vas prosim, da odgovorite na vprašalnik DPCCQ.

Vprašalnik DPCCQ lahko snamete na tem linku: Vprašalnik DPCCQ (.pdf)

Vprašalnik je potrebno stiskati in ga žal ni mogoče reševati on-line. Odgovori so anonimni in se bodo zbirali v veliko mednarodno bazo odgovorov, kjer bodo podlaga za razvijanje novih spoznanj in za napredek psihoterapevtske znanosti.

Za sodelovanje v projektu se vam prisrčno zahvaljujem.