slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

OK starševstvo

Starševstvo je za mnoge ljudi ena najpomembnejših izkušenj v našem življenju. Tukaj se srečujemo z velikimi izzivi, hkrati pa predstavlja tudi izredno priložnost za to, da spoznamo sami sebe in se povežemo z našim otrokom. V sodobni, storilnostno in potrošniško naravnani družbi se srečujemo z veliko poplavo raznoraznih idej o vzgoji. Za naše otroke bi želeli najboljše. Pogosto se nam zgodi, da si zastavimo starševstvo kot enega izmed projektov, ki jih je potrebno brezhibno izpeljati. Tako se sodobni starši neredko znajdemo v stiski, razpeti med vzgojnimi vzorci, ki smo jih podedovali iz naše primarne družine, med pritiski in velikokrat nasprotujočimi si idejami sodobne družbe in našimi predstavami o starševstvu – ter med konkretnimi življenjskimi situacijami, s katerimi nas vsak dan soočajo naši otroci s svojo lastno, enkratno in neponovljivo razvijajočo se osebnostjo.

Skupina OK starševstvo je namenjena staršem dojenčkov, malčkov in mlajših predšolskih otrok, ki se zavedajo pomena in enkratnosti starševske vloge ter jo želijo v polnosti doživeti in se v njej počutiti bolj kompetentne in suverene.

V varnem vzdušju majhne (ca. 8 oseb), zaupne skupine se bomo na poglobljen in oseben način srečali z našo starševsko vlogo. V sprejemajočem vzdušju bomo odkrivali naše predstave o starševstvu ter jih oblikovali na za nas bolj funkcionalen način. Skupaj se bomo srečevali s stiskami in vprašanji, ki jih doživljamo ob naši starševski vlogi. Odgovore nanje bomo iskali tako v sodobnih spoznanjih o otroškem razvoju, ki jih ponujata sodobna psihologija in psihoterapija, kot tudi v naši lastni osebnosti. Veliko prostora bo za izmenjavo osebnih izkušenj in dilem. Predstavljene bodo različne teoretične vsebine iz področja starševstva in vzgoje, veliko prostora pa bo tudi za vaše konkretne stiske, dileme in vprašanja. Skupaj bomo iskali odgovore nanje.

Namen skupine je, da vas v vaši starševski vlogi podpre, in sicer s konkretnimi informacijami o vzgojnih metodah in načelih, pa tudi z vzpodbujanjem k iskanju vaše lastne, avtonomne starševske vloge. Skupina vas bo vzpodbudila k razmišljanju o starševstvu na bolj poglobljen, pristen in avtonomen način ter vas okrepila v občutku kompetentnosti. Vi ste najboljši starš za vašega otroka. Na skupini boste to vašo starševsko kompetenco še bolj artikulirali in začutili.

Delo v skupini je interaktivno. Veliko je izmenjave izkušenj, emocionalne podpore in vzpodbud za to, da oblikujete vaš lastni vzgojni stil. So pa tudi konkretne vzgojne informacije in spoznanja o razvoju naših otrok, ki so nam pri našem starševstvu lahko v pomoč.

Skupina je praktično usmerjena in teoretično podprta. Iskali bomo odgovore na teme, kot so dnevna rutina, trma, odklanjanje hrane, postavljanje meja, shajanje z notranjimi stiskami naših otrok, čustveno opismenjevanje.. Skratka – na praktična vprašanja, s katerimi se v našem starševstvu srečujemo.

Niti dva otroka nista enaka. Tudi mi kot starši se med seboj razlikujemo. Zato ne bo za vsakogar ista pot. V skupini boste dobili veliko konkretnih informacij in primerov. Predvsem pa varno in sprejemajoče okolje, v katerem boste lahko na konstruktiven način raziskovali sami sebe ter se orientirali v takšni starševski vlogi, ki je pisana na kožo vam in vašemu otroku. Spoznali boste, kako lahko z vašim otrokom gradite odnos, v katerem bosta oba rasla.

Skupina je zaprtega tipa. To pomeni, da se novi člani tekom programa več ne priključujejo in da skupina ostaja do konca v relativno enaki zasedbi. Takšen način dela omogoča vzpostavljanje varnosti, povezanosti in zaupnosti med nami. Počasi spoznamo drug drugega in naše otroke. Gradi se sprejemajoč odnos in vzajemno spoštovanje. . Sčasoma prav ti elementi dela v skupini postanejo eno od pomembnih terapevtskih sredstev. Tako skupaj rastemo.

Po udeležbi na skupini boste:

  • bolj suvereni in zadovoljni v vaši starševski vlogi,
  • doživljali več veselja in povezanosti z vašim otrokom,
  • spoznali nekatera načela in metode starševstva in vzgoje,
  • dobili odgovore na nekatere vaše konkretne vzgojne dileme in frustracije,
  • se povezali z drugimi starši.