slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

CENA PSIHOTERAPIJE ali zakaj psihoterapija toliko stane?

Kakšno vlogo naj ima pri izbiri psihoterapije cena? Je smiselno izbrati čim cenejšo psihoterapijo? Zakaj sploh plačati pogovor?
Takšna in podobna vprašanja se nam pogosto porajajo, ko se odločamo za psihoterapevtski proces ali za psihološko svetovanje. Cena je dejavnik, ki pogosto žal pomembno vpliva na našo odločitev. Pa je to smiselno? Kaj pravzaprav vključuje cena, ki jo plačate za psihoterapevtski pogovor?

“Saj je samo pogovor, kako lahko toliko stane!?” se marsikdo vpraša. Ker so vprašanja glede cene in psihoterapije oz. psihološkega svetovanja tako pogosta, se mi zdi pomembno tukaj nekoliko osvetliti to temo.

Kaj torej vključuje cena, ki jo plačate za psihoterapevtsko storitev ali psihološko svetovanje?

Teoretična znanja.
Najprej je tu izobrazba, ki jo je opravil terapevt. Psihoterapevtski izobraževalni proces je zelo dolg. Odvisno od modalitete, zajema tudi do več let in več 100 ur teoretičnih vsebin, vključno s predavanji, seminarskimi nalogami, branjem strokovne literature…

Osebna terapija psihoterapevta.
Bodoči psihoterapevt mora sam skozi proces osebne rasti in razreševanja lastnih psiholoških vsebin. Sama imam za sabo več kot 150 ur osebne terapije. Ta proces me je zelo obogatil. Ozavestila sem lastne vsebine in jih zato ne prenašam na klienta. To je ena od pomembnih razlik terapevtskega pogovora in pogovora s prijateljem. Slednji bo namreč neizogibno izhajal iz svoje situacije, terapevt pa se je skozi proces osebne terapije naučil prepoznavati svoje vsebine in jih v času terapevtskega dela pustiti ob strani.

Praksa, stažiranje in opazovanje.
V okviru izobraževalnega procesa je tudi opazovanje konkretnega dela izkušenih psihoterapevtov. Bodoči psihoterapevt tukaj pridobi izkušnje, vidi praktične primere in se nauči, kako teoretične vsebine prenesti v prakso. Mentor pomaga osmisliti in bolje razumeti kompleksne procese. Sama sem prakso opravljala med drugim v okviru URI Soča, Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana ter v okviru zasebnih psihoterapevtskih praks doma in v tujini.

Supervizija.
Pomemben element profesionalnega psihoterapevtskega dela je tudi supervizija. Psihoterapevti naj bi bili vključeni v redna supervizijska srečanja. To pomeni, da se o svojem delu redno konzultiram s strokovnjakom psihoterapevtom, ki je za to posebej usposobljen. Seveda so pri tem podatki o klientu anonimni, velja stroga zaupnost. Supervizor poda svoje mnenje o procesu, kot terapevtki mi pomaga osvetliti točke, do katerih sama morda nisem prišla, poda koristne smernice za nadaljnje delo. To je še ena varovalka, ki mi pomaga skrbeti za strokovnost in preprečuje,da bi moje lastne vsebine vplivale na terapevtski proces.

Kontinuirano izobraževanje.
Psihoterapevt skrbi za svoj nadaljnji osebni in profesionalni razvoj. Udeležujem se kongresov, konferenc in drugih strokovnih srečanj. Berem sodobne strokovne publikacije in se izobražujem iz novosti na področju. Zadala sem si, da se vsako leto naučim vsaj ene nove tehnike, ki mi bo pomagala pri boljšem uglaševanju na potrebe različnih klientov. Psihoterapevtska znanost se razvija naprej in pomembno se mi zdi ostati v stiku s sodobnimi trendi in dognanji.

Psihosocialna varnost.
Da se psihoterapevt lahko posveti klientu, mora biti sam relativno neobremenjen z lastnimi problemi. V stroki velja pravilo, da v času večjih osebnih kriz ni priporočljivo, da psihoterapevt opravlja psihoterapevtsko dejavnost. Uravnovešen življenjski slog, stabilna psihosocialna situacija mi omogočata, da se lahko v času psihoterapevtskega srečanja ali psihološkega svetovanja posvetim izključno vam in vaši situaciji. Zato je pomembno, da cena psihoterapevtske storitve terapevtu omogoča preživetje. Tako se bo terapevt lahko ukvarjal z vami in ne sam s sabo in s svojimi stiskami.

Varno, zaupno in prijazno okolje.
Terapevtski prostor mora biti zasnovan tako, da vam kot klientu omogoča, da se v njem dobro počutite. Pomembna je diskretnost. Vrata ali stene, ki prepuščajo zvoke iz drugih prostorov ali srečevanje z drugimi klienti so neprimerna. Osebno dajem velik pomen temu, da se v mojem terapevtskem prostoru počutite domače, varni in sprejeti. Zasebnost in diskretnost sta zame velikega pomena.

Vse to so vsebine, ki jih pokriva cena, ki jo plačate za psihoterapevtsko uro. Žal tukaj ni kaj dosti maneverskega prostora. Da se ura lahko izpelje kvalitetno in strokovno, so potrebne določene predpostavke. Tako kot ne morete pripraviti gurmejskega kosila za 3,00€ ali se voziti s super dobrim avtomobilom za 2.000,00€, tudi ne gre pričakovati kvalitetnega psihoterapevtskega procesa, če psihoterapevt s ceno, ki jo računa, ne mora pokriti stroškov svoje strokovnosti.

Cena naj torej ne bo glavno merilo, po katerem se boste odločili za izbiro terapevta. Raziskave kažejo, da je za učinkovitost terapevtskega procesa ključen odnos, ki ga vzpostavite s psihoterapevtom. Zaradi odnosa bodo terapevtske tehnike delovale. Cena naj ne bo ključni dejavnik.

Ko izbirate psihoterapevta, rajši kot na cenik, poglejte vase. Mnogo bolj pomembno kot sama cena je, kako se vaše vrednote, vaš življenjski slog, vaše demografsko, kulturno, etnično in socioekonomsko ozadje ujemata s psihoterapevtovim. Raziskave namreč kažejo, da so ujemanja na teh področjih bistveno bolj pomembna za uspešnost procesa, kot cena.

Seveda je res tudi, da psihoterapevtski proces, še posebno, če razmišljate o dolgotrajnejšem procesu, predstavlja finančno in energetsko investicijo. Smiselno je razmisliti tudi o tej plati. Vendar naj to ne bo glavni kriterij. Če vas je nek strokovnjak nagovoril in vas skrbi, da nebi zmogli finančnega bremena, kljub temu, da si želite delati z njim, ga je po mojih izkušnjah smiselno kontaktirati in se pogovoriti o različnih možnostih. Marsikdaj se najde pot, če je le volja. Psihoterapevti smo ljudje, ki želimo pomagati in zelo verjetno je, da vam bo velika večina skušala na nek način priti naproti.

Morda še v razmislek. Pomislite, koliko denarja ste dali v preteklem letu za vaš avto. Ali za kozmetičarko ali frizerja… Kvaliteten psihoterapevtski proces bi vas verjetno stal manj.

Cena naj torej ne bo glavni kriterij pri izbiri strokovnjaka. Najdražje vas bo stala poceni nekvalitetna terapija!

Upam, da te vrstice pomagajo bolje razumeti ceno psihoterapevtskega procesa in vlogo, ki naj jo ima cena pri izbiri terapevta. Za vse nadaljnje informacije pa se lahko, kot vedno, obrnete name oz. me kontaktirate na mail Tjasa@TjasaKos.net.
Dobrodošli, da začnemo skupaj obračati svet na bolje!
dr. Tjaša M. Kos, univ. dipl. psih.
Psihološko svetovanje, coaching, psihoterapija za posameznike, pare in skupine.
Counseling, coaching and Psychotherapy for individuals couples and groups.

www.tjasakos.net
tjasa@tjasakos.net
+386(0)41 421 532
facebook
youtube