slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Več notranje moči

Notranja moč oz. odpornost na stres v življenjskih krizah, se imenuje tudi Rezilientnost. To je pomembna lastnost za premagovanje izzivov, ki nam jih prinaša življenje. V zadnjih letih je vleiko raziskav iz tega področja, tako da zanmo to lastnost tudi sistematično razvijati.

V majhni skupini zaprtega tipa gre to posebno dobro. zato redno pripravljam majhne skuine, kjer v 8-tedenskem programu znanstvenaspoznanja o rezilientnosti spreminjamo v prakso. S praktičnimi vajami, konkretnimi strategijami in v dobri družbi pozitivnih, k rasti usmerjenih posameznic in posameznikov…

Če te zanima več, me kontaktiraj, da izveš, kdaj začne nova skupina…

Dobrodošel, dobrodošla, da skupaj obrnemo svet.. na bolje.. ;)