slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Psihoterapija za tujce

V svetu, ki postaja vse bolj globaliziran, vse več potujemo, bivamo izven našega izvornega okolja, imamo partnerje, prijatelje drugih narodnosti in kultur. Vse to je lahko dodaten izvor stresa. Odpirajo se mnoge situacije, ki jih je potrebno reševati, se z njimi soočati in najti na njih ustrezne odgovore. Ob tem p a je psihoterapija subtilen proces, v katerem igra jezik pomembno vlogo.

Tako je zelo pomembno, da imamo možnost psihoterapevtski proces peljati v svojem materinem jeziku oz. v tistem jeziku, ki nam je najbolj domač. Prav tako je pomembno najti terapevta, ki bo senzibiliziran za medkulturne razlike, za specifike posameznih kulturnih okolij in za specifične probleme, ki se lahko pojavijo ob srečanju različnih kulturnih kontekstov s slovenskim.

Medkulturna psihoterapija naslavlja vse te vidike in skuša podpreti posameznike iz drugih kultur (pa tudi njihove partnerje), da bi razvili vse svoje potenciale tudi v tem kulturnem okolju.

Pri meni je možna psihoterapija ali psihološko svetovanje v naslednjih jezikih: slovenščini, angleščini, nemščini, hrvaščini, Srbščini (oz. jezikih bivše Jugoslavije).