slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

To sem jaz in sem OK

Prav tako pa se negativna samopodoba in nizko samospoštovanje povezujeta z vrsto osebnih stisk in težav na področju mentalnega zdravja. … V interaktivnem predavanju bomo še posebno naslovili težave na področju samopodobe, ki se lahko pojavljajo pri mladih z gibalno ali senzorno oviranostjo. Izpostavili pa bomo tudi konkretne tehnike in načine, s katerimi si lahko pomagamo pri oblikovanju pozitivne samopodobe in večje življenjske kvalitete.