slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

STARŠEVSTVO ZA ŽIVLJENJE

Starševstvo je verjetno najpomembnejša vloga, ki jo bom opravljali v življenju. Je ena najlepših – lahko pa tudi ena najbolj stresnih. Pri dodatnih ovirah, ki jih ima otrok, se starši poleg običajnih starševskih izzivov srečujejo še z dodatnim stresom. Seminar Starševstvo zaživljenje je namenjen staršem otrok z mišično distrofijo, ki bi si želeli razvijati svoje starševske kompetence ter povečati zadovoljstvo v svoji starševski vlogi. Dvodnevni interaktivni seminar je praktično obarvan in usmerjen v iskanje konkretnih, uporabnih rešitev. Dotaknili se bomo treh tematskih sklopov: načel zdrave vzgoje za življenje, dobre komunikacije v družini in povezovanja z zunanjim svetom. Seminar temelji na kombinaciji sodobnih vzgojnih pristopov in biografskega učenja.