slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Skupina za svojce oseb z ne-kemičnimi odvisnostmi

Takrat se tisti, ki spremljamo bližnjega človeka, ki s svojim disfunkcionalnim vedenjem ne more prenehati, počutimo prizadete, pretresene, razvrednotene. Jezo in bes sčasoma zamenja obup, negotovost vase- v druge. Stiske se kopičijo na vsakem koraku in pogosto se zgodi, da zapademo v obup in neredko celo ne vidimo poti naprej.

Vrstniška skupina, skupina ljudi, ki delijo podobno izkušnjo, je tukaj lahko neprecenljiva opora. Na takšnih terapevtskih skupinah najdemo kraj miru, varnosti in vzpodbudo. Tovrstna skupina se nam pomaga orientirati v »spremenjenem« svetu. Tukaj dobimo čustveno podporo pa tudi konkretne ideje za organizacijo življenja. Na terapevtski skupini dobimo vpoglede v naše vedenjsko-čustvene vzorce, spoznamo njihove izvore in posledice, ki so z njimi povezane. Takšna skupina je lahko velika opora in mesto rasti…

Da bi podprla ljudi v situaciji, ko se znajdejo s svojcem, ki je v primežu ne-kemičnih odvisnosti, pripravljam terapevtsko skupino za svojce ne-kemičnih odvisnikov. Skupina je namenjena tistim, ki so se znašli ob svojcu s tovrstno stisko in bi radi situacijo razvili v priliko za rast.

S tem, ko boste vi rasli, uporabljali spremenjene vedenjske, doživljajske in čustvene vzorce boste najbolj pomagali tudi vašemu bližnjemu v stiski.

In ja, ne-kemična odvisnost je velika stiska. Za vse. Za človeka, ki je zapadel ne-kemični odvisnosti, pa tudi za njegove bližnje, ki ga spremljajo.

Skupina se bo sestajala tedensko ob ponedeljkih pozno popoldan . Vključevala bo okvirno 5 do največ 10 članov in bo polodprtega tipa. Delali bomo pod strogim načelom zaupnosti. Pri svojem delu uporabljam pristope kognitivno vedenjske terapije, transakcijske analize, EMDR in sodobna znanstvena dognanja o nekemičnih zasvojenostih. .

Del skupine bo psiho-edukativnega značaja. Predelovali bomo aktualne teme, ki se navezujejo na odvisnost in soodvisnost. Učili se bomo prepoznavanja disfunkcionalnih vzorcev, izstopanja iz njih in oblikovanja bolj funkcionalnih vedenjskih strategij. Del skupine bo namenjen čustveni opori. Zgodbe drugih, ki so v podobni situaciji, so za nas posebno dragocene. Če si jih lahko izmenjamo v varnem, zaupnem okolju prepoznamo, da nismo sami. Pomembna rdeča nit skozi delo skupine bo vzpostavljanje dobre samopodobe in vzdrževanje občutka lastne vrednosti.

V kolikor ste se prepoznali v kakšni od zgornjih točk in bi želeli izboljšati svojo življenjsko kvaliteto, se naučiti bolj funkcionalnih življenjskih strategij in ste pripravljeni v zaupnem vzdušju deliti svojo življenjsko zgodbo ter srečati podobne ljudi, s katerimi boste skupaj lahko rasli ste dobrodošli, da se nam pridružite!

Število mest v skupini je omejeno.

Vesela bom, če se bomo srečali in skupaj naredili korake v smeri odprtega, varnega in vedrega življenja!
Tjaša M. Kos, univ. dipl. psih.