slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Pristop k človeku skozi prizmo humanizma in pozitivne psihologije

KAJ? interaktivno predavanje s poudarkom na osebnostni formaciji

KDAJ? 15.11.2014

KJE? Pedagoška fakulteta, Kardeljeva pl. 6, 1000 Ljubljana

namen rehabilitacije je v čim večji meri povrniti človeku njegovo funkcionalnost. To je klasična paradigma medicinskega, patogenetskega modela. Tako smo do nedavnega razumeli odstopanja kot nekaj, kar je potrebno zdraviti, korigirati ali vsaj sanirati.. zadnja desetletja so prinesla preobrat v mišljenju, v našem dojemanju psihofizičnega blagostanja, vrednosti človeškega življenja in zdrave družbe.

Pri srečanju z drugačnostjo se vedno srečamo tudi z delčki naše lastne drugačnosti. TA srečanja so lahko zelo globoka. Če pustimo, se nas lahko dotaknejo, nas preobrazijo in nas prerodijo...

Predavanje je namenjeno študentom na poti k njihovi osebnostni formaciji. Seznanili se bomo s sodobnimi pogledi na človekovo doživljanje sreče, spoznali pozitivno psihologijo in salutogenetski model kot dopolnilo klasičnim patogenetskim pristopom ter se naposled spoznali z nekaj konkretnimi tehnikami, ki jih lahko implementiramo v profesionalno delo z ljudmi in v naših osebnih življenjih.