slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Predavanje: Evalvacija v psihoterapiji

Kako merimo učinkovitost psihoterapevtskega in svetovalnega procesa – in zakaj jo pravzaprav sploh meriti? Katere dejavnike pri tem upoštevamo? Ali obstajajo objektivizirani načini merjenja učinkovitosti psihoterapevtskega procesa?

Preleteli bomo zgodovinski razvoj in različne osnovne koncepte raziskovanja v psihoterapiji. Spoznali bomo koncepta učinkovitosti in klinične uspešnosti ter njune prednosti in omejitve. Seznanili se bomo z nekaterimi modeli in inštrumenti za objektivno merjenje procesa in izida psihoterapevtske obravnave. Osvetlili pa bomo tudi dejansko situacijo glede tega pri nas. Prostor bo tudi za diskusijo dilem in za vprašanja.

Preberi več …