slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Pomagaj mi rasti!

Sodobna psihologija in psihoterapija nam ponujata veliko orodij in nam pomagata pri razumevanju pomembnih psiholoških procesov, kise pri tem dogajajo v otroku in vplivajo na njegovo življenje. Celodnevni seminar Pomagaj mi rasti je namenjen strokovnim delavcem v materinskih domovih, varnih hišah in sorodnih organizacijah, ki želijo poglobiti razumevanje teh kompleksnih procesov in se opremiti s konkretnimi znanji ter veščinami, ki jim bodo lahko v pomoč pri delu s travmatiziranimi otroki.