slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Inkluzivni turizem – novi potencial sodobne družbe

Kaj? interaktivno predavanje o inkluzivnem turizmu

KDAJ? 3. 4. 2014 od 16:45 do 20:45

KJE? Višja strokovna šola za kozmetiko in velnes Ljubljana, Poljanska c. 55, 1000 Ljubljana

Naša družba postaja vse bolj raznolika. K temu prispeva tudi skokovito podaljševanje življenjske dobe v zadnjih desetletjih, pa tudi ozaveščanje o enakopravnosti ljudi s posebnimi potrebami. Beležimo trend k razvoju inkluzivne družbe, to je družbe, ki bo omogočila inkluzijo različnih skupin. Tako se krepi tudi trend razvijanja dostopnosti raznih storitev in družbenih dobrin. zavedamo se, da vse bolj postajamo starajoča se družba, kjer bo delež ljudi s posebnimi potrebami vse večji.

kako lahko kot strokovnjaki na področju velnesa in kozmetike pristopimo k temu trendu? Katere možnosti nam ta družbeni trend odpira prav na področju velnesa in kozmetike? In Katere so naše notranje ovire, ki nam preprečujejo, da bi ta potencial v polnosti realizirali?

Namen predavanja je predstaviti inkluzivni turizem, informirati o potencialih, ki jih odpira. Predstaviti primere pozitivne prakse iz tujine in motivirati študente k razvijanju kompetenc na tem področju. S tem predavanjem želimo razbijati predsodke in podpirati študente pri celostni osebnostni formaciji, ki jih bo usposobljala za delo z različnimi ciljnimi skupinami.