slika_mojca
slika_mojca2
slika_mojca3

Asistent(ka) sem

Kako v tako osebno nagovarjajočem poklicu postavljati meje in vedno znova vzpostavljati korekten in za oba zadovoljujoč odnos? Ključnega pomena pri tem sta ozaveščanje in komunikacija. Namen delavnice je opolnomočiti asistente in druge osebe, ki delajo s hendikepiranimi študenti za čim bolj kakovostno delo ter jih podpreti in jim pomagati pri predelovanju čustvenih izzivov, ki jih srečujejo pri svojem delu. Spoznavali bomo ustrezne komunikacijske vzorce, ki so nam lahko v pomoč, ozaveščali bomo pogoste disfunkcionalne vedenjske vzorce, ki se značilno pojavljajo v pomagajočih poklicih ter nakazali poti iz njih, skozi izmenjavo doživljajskih izkušenj pa bomo podprli gradnjo poklicne identitete asistenta(ke).